•  

RMCD-Dotyk

Priradenie tlačidiel jednotky RMCD je šikovne vyriešené. Pomocou troch tlačidiel na prednej strane môžete jedným kliknutím prepínať medzi manuálnym, poloautomatickým a automatickým režimom.

V závislosti od vašich potrieb.

Ďalším dvom tlačidlám sú tiež priradené užitočné funkcie.


 • Default
 • Title
 • Random
 • RMCD-Dotyk

  Priradenie tlačidiel jednotky RMCD je šikovne vyriešené. Pomocou troch tlačidiel
  Čítajte ďalej
 • RMCD-Otáčajte

  Pomocou otočnej funkcie RMCD môžete intuitívne prechádzať z jednej funkcie
  Čítajte ďalej
 • RMCD-Tlač

  Po výbere pomocou otočného ovládača môžete vybrať alebo aj potvrdiť
  Čítajte ďalej